Dry painting booth

Varnish wall is used to paint panel elements. Designed primarily for varnishing work by continuous spraying: varnish or solvent paints.

There are two types of walls:

Dry - Extracts mists from painting or varnishing. The purification and extraction of polluted air is achieved by means of a double filtration system. This system consists of filters:

  • cardboard – Znajdują się z przodu maszyny. Wykorzystuje się je w pierwszym etapie filtracji – pochłaniają 95% zanieczyszczeń. W filtrach tych stosuje się zasadę rozdzielania inercyjnego. Oznacza to, że przepływ powietrza, który jest wypełniony cząstkami lakierów, przechodzi ciągłe i wielokrotne zmiany kierunku. Cząstki farby są cięższe od powietrza, w związku z tym osadzają się w workach filtra.
  • "Paint - Stop" – Składa się z długich włókien szklanych, które są wykończone żywicą syntetyczną i ułożone w kierunku przepływu powietrza. W drugim procesie filtracji „Paint – Stop” zatrzymuje resztę zanieczyszczeń. Filtr ten cechuje się wysoką odpornością termiczną, a także dużą zdolnością akumulacji pyłu i kurzu. Otoczony jest metalową ramą.

 

Wet - Similar to dry walls. In wet walls, instead of cardboard filters, a water curtain is used. Thanks to it, the dust generated during painting stops on the water and flows down. In addition, a water purifying filter can be installed with the water pump. We distinguish wet paint walls, which in their construction have platforms flooded with water. Thanks to them, the dust generated in the painting process does not settle on the floor, but penetrates into the water in the platform.

The walls have fans for air extraction. There are two types of fans:

  1. radial - It is made on the principle of an ordinary fan, i.e. the rotor is mounted on the rotor drive shaft.
  2. duct - They have a built-in pipe, in the center of which a rotor with a motor is mounted.

Paint walls are used primarily in furniture factories and carpentry workshops. They are also great at other industrial plants.

We invite you to familiarize yourself with our offer of varnish walls. If you have any questions, please contact us.