Kompresory i sprężarki

Sprężarka spręża zasysane z atmosfery powietrze do ciśnienia roboczego. Kompresor posiada filtr ssawny, który oddziela kurz wraz z innymi cząstkami od powietrza zassanego.

Biorąc pod uwagę sposób sprężania, wyróżniamy sprężarki:

Wyporowe – Zasysają powietrze do komory sprężania, następnie zamykają, sprężają i przetłaczają sprężone powietrze do zbiornika. Sprężarki wyporowe dzielą się na:

  • Kompresory Tłokowe
  • Kompresory Śrubowe
  • Kompresory Membranowe – Sprężają powietrze poprzez napiętą i szczelną membranę. Wytwarzają sprężone powietrze, które pozbawione jest zanieczyszczeń. Świetnie nadają się przede wszystkim w do zasilania sprzętu medycznego, a także w przemyśle spożywczym. Tego typu sprężarki membranowe są bezobsługowe i osiągają ciśnienie robocze do 10 bar.
  • Kompresory Rotacyjne – Przy sprężeniu 2-stopniowym z chłodzeniem wytwarzają ciśnienie robocze do około 7 bar. Kompresory te pracują cicho. Jeśli w trakcie sprężania do komór sprężania wprowadzony jest olej, to w urządzeniach jednostopniowych rotacyjnych śrubowych oraz wielokomorowych osiągnąć można ciśnienie do 10 bar. Olej służy do smarowania, chłodzenia i uszczelnienia wirnika.
  • Kompresory rotacyjne wielokomorowe – Zasysa powietrze poprzez filtr i zawór ssawny. W trakcie sprężania do komór wtryskuje się olej, który oddziela się od powietrza w zbiorniku powietrzno – olejowym przed przekazaniem powietrza do sieci. Po ochłodzeniu i przefiltrowaniu olej ponownie się wtryskuje.

 

Przepływowe – znane są także jako turbinowe. Zasysają oraz rozpędzają powietrze atmosferyczne poprzez koła z łopatami lub śmigła. Kinetyczna energia strumienia w przyłączonym zbiorniku przekształca się w potencjalną energię powietrza sprężonego. Sprężarki te cechują się przede wszystkim wysoką wydajnością. Urządzenia przepływowe dzielimy na sprężarki osiowe i promieniowe.