Kompresory śrubowe

Kompresor śrubowy zwany jest  także sprężarką powietrza typu śrubowego.
Sprężarka śrubowa zbudowana jest z dwóch wirników (wklęsły i wypukły) obracających się względem siebie na skutek czego powietrze zostaje sprężone spiralnie. Na końcach wirników zamontowane są łożyska, które zapewniają sprężarce wydajność. W obudowie znajduje się wlot ssawny i wylot. Do przestrzeni pomiędzy wirnikami poprzez wlot ssawny dostaje się powietrze. Jego objętość po skompresowaniu przez wirniki się zwiększa, co oznacza, że zostaje ono sprężone i wydostaje się przez wylot.

Sprężarki śrubowe dzielą się na:

  • Sprężarki olejowe – do komory sprężania wtryskiwany jest olej. W sprężarkach olejowych olej pełni trzy funkcje: smarowania, uszczelniania i odbioru ciepła wydzielanego w miejscu sprężania. Sprężarki trudno się nagrzewają co zapewnia kilkugodzinną pracę ciągłą
  • Sprężarki bezolejowe – wirniki stworzone są z materiału cechującym się niskim współczynnikiem tarcia. Do procesu sprężania stosuje się wodę. Urządzenia te nie wytwarzają szkodliwych substancji. Kompresory te mają małą wydajność.