Předpisy

Regulamin dla klientów firmy Mar-Masz

I Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego mar-masz.pl zwanego dalej Sklepem jest firma P.P.H.U. MAR-MASZ Henryk Pioch Sierakowska Huta 26, 83-340 Sierakowice Nip 589-141-88-95
2. Sklep dostępny jest pod adresem mar-masz.pl
3. Składając zamówienie na www.mar-masz.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie w bazie danych mar-masz.pl i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie jest konieczne do zrealizowania zamówienia przez mar-masz.pl

II Przyjmowanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Rejestracja i założenie konta jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.mar-masz.pl
4. Zamówienia są składane przez formularz zamówień umieszczony na stronie internetowej www.mar-masz.pl przy każdym produkcie. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w sklepie internetowym, zatwierdzenie go i automatyczne przesłanie do sklepu mar-masz.pl
5. Zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem oraz zamówienia, które nie zostaną potwierdzone nie będą realizowane.
6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób przesyłki i formę płatności oraz wskazać dane do wysyłki. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą zamówienie.
7. Wszelkie zamówienia składane za pośrednictwem sklepu, kontaktu e-mail, telefonicznego lub portali aukcyjnych wymagają potwierdzenia dostępności towaru oraz potwierdzenia przyjęcia do realizacji, Potwierdzone i przyjęte do realizacji zamówienie nie może być anulowane.
8. Właściciel sklepu www.mar-masz.pl zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadniającym wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

III Realizacja zamówień

1. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar znajduje się na magazynie. W przypadku braku towaru lub jego części Klient jest informowany o tym drogą mailową i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (anulowanie całości, realizacji części zamówienia).
2. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zmówienia jeżeli nie ma towaru na magazynie, o czym informuje Klienta e-mailem.
3. Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do wysyłki. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową: biuro@mar-masz.pl
4. Produkty zamawiane na indywidualne zlecenie klienta nie mogą być anulowane oraz nie można wprowadzać zmian w zamówieniu.
5. Przewidywany czas realizacji zamówienia:
Towary dostępne na magazynie – wysyłka do 3 dni roboczych,
Towary sprowadzane na zamówienie – indywidualny czas realizacji.
W przypadku płatności przelewem czas dostawy wydłuża się o czas realizacji przelewu.
6. Standardowo do wszystkich produktów wystawiane są faktury VAT.
7. Ceny podane w sklepie internetowym www.mar-masz.pl są cenami netto w złotych polskich, ostateczna cena do zapłaty jest ceną brutto w polskich złotych zawierają podatek VAT 23%.
7a. Cena netto podana jest dla transakcji międzynarodowych, klientów z UE posiadających NIP UE.
8. Sklep mar-masz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

IV Dostawa

1. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej, spedycji.
2. Koszty transportu ponosi Kupujący.
2a. Koszty wysyłki podane w opisie danego przedmiotu obowiązują na terenie Polski. Poza granicami Polski, koszty naliczane są indywidualnie.
3. Przesyłki wysyłane firmą kurierską zazwyczaj dostarczane są następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedoręczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
5. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
6. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

V Formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:
– Gotówka – przy odbiorze osobistym.
– Przelew tradycyjny – z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
– Płatność za pobraniem.
– Raty/ Leasing.

VI Reklamacje, zwroty

1. W przypadku niezgodności towaru z opisem zawartym w zamówieniu lub stwierdzenia wad fabrycznych w towarze Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. “o prawach konsumenta” konsument może odstąpić od umowy zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Firma MAR-MASZ dokona zwrotu ceny zakupionego towaru na rachunek klienta – pod warunkiem odesłania towaru z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Koszt dostawy oraz odesłania nie podlega zwrotowi. Zwrot zapłaconej ceny jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonymi do towaru dokumentami Sprzedawcy.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzyma przesyłkę z naprawionym lub wymienionym na inny towarem, a jeżeli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne dostępne towary w zamian.
4. Podstawą reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów, oglądanymi na stronie internetowej, a dostarczonych klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych parametrów, ustawień monitora.
5. W przypadku gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznym nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy ani gwarancja.
6. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, które powstały w skutek transportu. Przed odebraniem przesyłki prosimy dokładnie ją obejrzeć. W przypadku gdy opakowanie zostało uszkodzone lub istnieje podejrzenie, że zawartość została zniszczona prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w miarę możliwości prosimy wykonać zdjęcie uszkodzonej paczki). Protokół stanowi podstawę do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej.

VII Warunki gwarancji

Posiadamy przejrzyste warunki gwarancji, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem reklamacji, aby pomóc szybko rozwiązać problem.

A. Urządzenia nowe
1. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.
2. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
3. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić maszynę.
4. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym, klientowi przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki.
5. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu MAR-MASZ jest wypełnienie formularza reklamacyjnego wraz z dokładnym opisem występującym w nim wad, znajdującego się na stronie www.mar-masz.pl/regulamin oraz dostarczenie maszyny w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym.
6. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.
7. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8. W przypadku, gdy maszyna ma zostać naprawiona na miejscu u klienta ponosi on koszt podróży i pobytu serwisanta.
9. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych w formularzu reklamacyjnym.
10. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
10.1. demontażu lub modyfikowana maszyny przez ingerencję osób lub firm trzecich
10.2. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania maszyny
10.3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
10.4. niezgodnego użytkowania z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
10.5. pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu (np. odciągu)
10.6. stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności
11. Záruka se nevztahuje na:
11.1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, wrzecion, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, pomp chłodziwa, krańcówek, zabezpieczeń termicznych (itp.), łożysk, kabli zasilających, tarcz ściernych i tnących, linek napędowych, uchwytów narzędziowych, wierteł, dłut, olejów, smarów, zasilaczy, itp.
11.2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
11.3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji
11.4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych)
11.5. za naprawę gwarancyjną nie uważa się regulacji i dokręcenia połączeń śrubowych
12. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.
13. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia.
14. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
16. Gwarancja na zakupione maszyny obowiązuje tylko na terenie Polski.

B. Maszyny używane
Przed zakupem należy zapoznać się ze stanem faktycznym i dokonać oględzin maszyny. Wyposażenie maszyny używanej może się różnić od wyposażenia takiej samej nowej maszyny, różnice mogą wynikać ze zmian dokonanych przez poprzednich użytkowników. Maszynę przed użytkowaniem należy wyregulować wg. własnych potrzeb. Maszyny używane są sprzedawane bez gwarancji. Zakup maszyn używanych oznacza akceptację regulaminu.

VIII Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”.
3. Sklep www.mar-masz.pl zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu w dowolnym czasie.
4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień regulaminu.

Skopiuj link